Archief - Consultaties

formulier consultatie archieven

Consultatiereglement
 

 • De archieven en collectiestukken zijn enkel toegankelijk op afspraak.
 • De lijst van archieffondsen is beschikbaar op de website. Inventarissen zijn op aanvraag beschikbaar bij de archiefdienst.
 • Onderzoekers die documenten wensen te raadplegen dienen het daartoe bestemde formulier in te vullen via de website. Belangrijk om hierbij, in de mate van het mogelijke, te vermelden is: het onderzoeksonderwerp, de naam van de architect, landschapsarchitect of kunstenaar, de titel en de datum van het project.
 • Als alles goed loopt, krijg je een antwoord binnen de zeven werkdagen. Afhankelijk van de stroom van aanvragen kan die wachttijd echter oplopen tot vier weken. 
 • De lijst op de website vermeldt ook de toegankelijkheid van de fondsen. Sommige documenten of fondsen kunnen niet worden geconsulteerd omwille van restricties opgelegd door de schenkers of archivarissen. Ook de staat waarin ze zich bevinden, eventuele behandelingen en lopende tentoonstellingen, studies of publicaties kunnen hier impact op hebben.
 • Om de collecties terdege te bewaren zijn de documenten die in boeken of magazines zijn verschenen en raadpleegbaar zijn in de bibliotheek van CIVA niet raadpleegbaar, tenzij hiervan om uitzonderlijke redenen kan worden afgeweken na een schriftelijk verzoek.
 • Het aantal dossiers dat ter beschikking kan worden gesteld per consultatie is beperkt. Er wordt één dossier per keer overhandigd.
 • De documenten moeten zorgvuldig behandeld worden. De volgorde van de documenten in de dossiers mag niet gewijzigd worden. Alleen een potlood is toegestaan om notities te nemen. Roken, eten of drinken is verboden in de archieven. De raadpleging van andere, niet aangevraagde archieven en het openen van de schuiven met plannen is ook streng verboden. Zich niet aan de regels houden kan leiden tot een tijdelijke of permanente schorsing van de consultatie.
 • De aanvragen wat betreft monografische afstudeerprojecten (proefschrift, thesis, doctoraat) worden aan de directie van de afdeling Moderne Architectuur voorgelegd. Het statuut van onderzoeker, dat toegang tot de collecties verleent, kan voor een bepaalde periode worden toegekend, op voorwaarde dat de wetenschappelijke directie hier een toelating voor geeft.
 • Lezers die het statuut van onderzoeker verkregen hebben, worden gevraagd om een exemplaar van het eindwerk te overhandigen aan de bevoegde archiefdiensten.
 • Foto's voor persoonlijk gebruik, zonder flits, zijn toegestaan in de consultatieruimte. Als je een reproductie of reproductierechten van documenten wil bekomen dien je een aanvraag tot reproductie in te dienen via dit formulier.
 • Als je één of meerdere documenten wil uitlenen, dien je een uitleenaanvraag te doen via dit formulier.
 • Je vindt de archiefcollecties van de sectie Moderne Architectuur op twee verschillende locaties: de ene in de Kluisstraat 55 in 1050 Elsene, de andere in de Vanderlindenstraat 22 in 1030 Schaarbeek. De exacte locatie van de verschillende archieven wordt vermeld in de online lijst van archieffondsen.
 • Je vindt de archiefcollecties van de sectie Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem in de Kluisstraat 55 in 1050 Elsene.
 • Voor elke consultatie is een ondertekening van het consultatiereglement verplicht.

   

Consultatietarieven
 

 • Studenten en onderzoekers: prijs per consultatie = 5€ / prijs voor 5 consultaties = 20€
 • VZW: prijs per consultatie = 5€ / prijs voor 5 consultaties = 20€
 • Particulieren: prijs per consultatie = 15€ / prijs voor 5 consultaties = 60 €
 • Professionnals: prijs per consultatie = 25€ / prijs voor 5 consultaties = 100 €