Jobs

 • Curator/curatrice “hedendaagse architectuurˮ

  CIVA – Brussels centrum voor stad, architectuur en landschap

   

  Beschrijving

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL, waar het tegen 2024 haar intrek in zal nemen.

  CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een permanente expo voor kinderen, ruimte voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief en een omvangrijke bibliotheek (bijna 50.000 oude en recente werken) ter beschikking van het publiek. 

   

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55

  1050 Brussel

   

  Functie

   

  Functiebenaming

  Curator/curatrice “hedendaagse architectuurˮ

   

  Omschrijving

  Onder het toezicht van de artistiek directeur ontwikkelt en volgt de curator/curatrice “hedendaagse architectuurˮ de culturele programmering rond dit thema. Hij of zij vertegenwoordigt en positioneert de instelling op nationaal en internationaal gebied.

  De hem of haar toevertrouwde opdrachten:

  • Deelnemen aan het ontwikkelen van culturele programma’s (tentoonstellingen, publicaties en evenementen)
  • Follow-up van de productie (inhoud, scenario, scenografie en vormgeving) van de culturele programma’s, in samenwerking met de diensten Productie, Publicaties en Communicatie
  • Vertegenwoordiging en positionering van de instelling (onderwijs, researchers, vakmensen en culturele sector)
  • Opwaarderen van de activiteiten en collecties, met name door ze te laten reizen
  • Deelnemen aan de uitwerking van het aankoopbeleid van de diensten Bibliotheek en Archief (aankopen, schenkingen, veilingen, abonnementen)
  • Opzetten van partnerships (verenigingen, scholen, culturele instellingen) op nationale en internationale schaal
  • Expertise rond de thematiek, advies en bijstand aan de teams van de instelling
  • Secretariaat en aansturen van de wetenschappelijke raad “architectuur en stedenbouwkundeˮ
  • Voorbereiding van de verhuizing naar Kanal
  • Follow-up van de subsidies
  • Budgettaire follow-up
  • Rapportage

   

  Profiel

   

  Diploma

  Master (architectuur, geschiedenis of kunstgeschiedenis) of gelijkwaardige beroepservaring.

   

  Ervaring

  Drie referenties van tentoonstellingen in instellingen die openstaan voor het grote publiek.

  Drie referenties van artikels of publicaties.

   

  Vereiste bekwaamheden

  -        Uitstekende kennis van een van de twee landstalen (Nederlands of Frans) en een goede kennis van de andere. 

  -        Uitstekende kennis Engels.

  -        Beheersing van de Microsoft Office Suite.

  -        Dynamisch, initiatiefrijk, doeltreffend, veelzijdig en zelfstandig.

  -        Blijk geven van belangstelling voor erfgoed en architectuur.

   

  Voorwaarden

   

  Stelsel

  Voltijds

   

  Aanvang contract

  herfst 2021

   

  Modaliteiten kandidatuur

   

  Vereiste documenten

  CV (inclusief referenties over tentoonstellingen en publicaties) en sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

   

  De kandidaturen worden behandeld met de grootste discretie.

   

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  b.erarts@civa.brussels

   

  Contactpersonen

  Nikolaus Hirsch en Benjamin Erarts

   

  Deadline

  26/09/2021

   

 • Bibliothecaris

  CIVA – Brussels centrum voor stad, architectuur en landschap

   

  Beschrijving

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL, waar het tegen 2024 haar intrek in zal nemen.

  CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een permanente expo voor kinderen, ruimte voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief en een omvangrijke bibliotheek (bijna 50.000 oude en recente werken) ter beschikking van het publiek.

  Met deze oproep zoeken we kandidaten ter vervanging van een bibliothecaresse die op 31/12/21 met pensioen gaat. De aanwerving van de nieuwe bibliothecaris vindt plaats in de herfst van 2021, om hem of haar een grondige opleiding te kunnen geven vóór de huidige bibliothecaresse vertrekt.

   

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55

  1050 Brussel

   

  FUNCTIE

   

  Functiebenaming

  Bibliothecaris

   

  Omschrijving

  Onder het toezicht van het hoofd van de collecties en het hoofd van de bibliotheek is de bibliothecaris belast met de routinetaken van documentaire verwerking van de collecties (boeken, tijdschriften, documentatie) en het onthaal, het verder helpen en het verlenen van advies aan bezoekers bij hun onderzoek.

  Het gaat om een contactfunctie, waarbij een zekere aanleg voor sociale contacten en service onmisbaar is.

  De bibliothecaris krijgt de volgende taken toevertrouwd:

  Documentaire verwerking van de collecties:

  • Toezicht op het aankoopbeleid inzake architectuur
  • Vinden en opvolgen van nieuwe aanwinsten (aankopen, schenkingen)
  • Boeken catalogiseren, indexeren, klasseren en toerusten
  • Toezicht op en opvolging van de plannen voor het klasseren en indexeren van de gesuperviseerde afdelingen
  • Toezicht, samenstelling, verwerking en beschrijving van documentaire dossiers
  • Verpakking van oude en kwetsbare documenten om ze optimaal te kunnen conserveren.

  Dienstverlening aan het publiek:

  • Onthaal aan de telefoon en via e-mail
  • Onthaal van individuele bezoekers en groepen
  • Beheer van de inschrijvingen
  • Hulp bij het onderzoek
  • Beantwoorden van externe vragen (scans)
  • In orde houden van de ruimten

   

  PROFIEL

   

  Diploma

  Bachelor bibliothecaris-documentalist, gelijkwaardige opleiding of ervaring

  In het bezit van een APE-paspoort en een bewijs van inschrijving bij FOREM

  Maximum bachelordiploma

  In het Waalse Gewest wonen

   

  Ervaring

  Minstens 3 jaar werkervaring in een bibliotheek.

   

  Vereiste bekwaamheden

  • Uitstekende kennis van een van de twee landstalen (Nederlands of Frans) en een goede kennis van de andere.
  • Uitstekende kennis Engels.
  • Beheersing van de Microsoft Office Suite.
  • Prima kennis van een of meer professionele tools voor catalogisering.
  • Kennis en bewezen ervaring met professionele tools en normen voor de beschrijving van boeken (catalogisering, indexering, classificatie).
  • Stipt, nauwkeurig en autonoom kunnen werken.
  • Bewezen belangstelling voor architectuur – kennis van de Brusselse en Belgische context op dat vlak is een troef.

   

   

  VOORWAARDEN

   

  Stelsel

  Voltijds

  De bibliothecaris zal zich moeten verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

   

  Aanvang contract

  herfst 2021

   

  Vereiste documenten

  CV, sollicitatiebrief, APE-paspoort, bewijs van inschrijving bij FOREM (afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

   

  De kandidaturen worden behandeld met de grootste discretie.

   

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  b.erarts@civa.brussels

   

  Contactpersoon

  Benjamin Erarts

   

  Deadline

  30 september 2021