Jobs

 • Secretaris-generaal

  BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE

  CIVA is een museum, een archiefcentrum, een bibliotheek en een ontmoetingsplek voor liefhebbers van architectuur, landschapsarchitectuur, stadsecosystemen en geschiedenis in Brussel.

  CIVA bewaart en verrijkt haar uitzonderlijke collecties bestaande uit meer dan 500 architectuurarchieven en een bibliotheek met meer dan 50.000 publicaties.

  Er worden heel wat uiteenlopende activiteiten georganiseerd door CIVA. Je kan er het hele jaar door terecht voor tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, debatten, rondleidingen, book launches en kinderactiviteiten.

  De activiteiten gaan door vlakbij het Flageyplein te Elsene en vanaf 2024 in Brussel-centrum, binnenin en in samenwerking met KANAL - Centre Pompidou.

  CIVA wordt geleid door een team bestaande uit Nikolaus Hirsch, artistiek directeur (verantwoordelijk voor het wetenschappelijke en culturele programma), en een algemeen secretaris (verantwoordelijk.e voor het administratieve en financiële beheer van de organisatie).

  Het personeel van CIVA bestaat uit ongeveer veertig medewerkers. De secretaris-generaal wordt bij de uitvoering van zijn/haar taken bijgestaan door de ondersteunende diensten (receptie, onderhoud, administratie) en de transversale diensten (communicatie, educatie en publiekswerking, publicatie).

  CIVA is op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal die begin 2023 in functie treedt.

   

  TITEL VAN DE FUNCTIE

  Secretaris-generaal

   

  FUNCTIEBESCHRIJVING

  De secretaris-generaal is eindverantwoordelijk.e voor het financiële, budgettaire, administratieve, HR- en operationele beheer van CIVA. Hij/zij waakt over het financiële evenwicht van de organisatie en staat de artistiek directeur bij in het beheer van de budgetten voor het wetenschappelijke en culturele programma. Hij/zij zorgt voor de continuïteit en ontwikkeling van CIVA met het oog op de verhuis naar KANAL - Centre Pompidou. In samenwerking met de artistiek directeur voedt en bereidt hij/zij het strategisch beleid van de Raad van Bestuur voor en is hij/zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de op dit niveau genomen beslissingen. Hij/zij ontwikkelt en bevordert een teamgeest die gericht is op een efficiënt en harmonieus beheer van de activiteiten, rekening houdend met de huidige sociale en ecologische uitdagingen.

  De volgende taken maken deel uit van zijn/haar missie:

  -       Uitvoering van de vijfjarige beheersovereenkomst tussen CIVA en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en totstandkoming van de nieuwe beheersovereenkomst 2024-2028

  -       Ontwikkeling van een plan voor het beheer en de programmering van de CIVA-activiteiten binnen de werking van KANAL - Centre Pompidou (in samenwerking met de artistiek directeur)

  -       Administratief, budgettair, boekhoudkundig en financieel beheer

  -       Operationeel beheer (dagelijkse werking)

  -       Beheer van de infrastructuur, IT en algemene logistiek (hoofdkantoor en vestigingen)

  -       Ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid

  -       Toezicht op ondersteunende diensten (receptie, onderhoud, administratie) en, in samenwerking met de artistiek directeur, op transversale diensten (communicatie, educatie en publiekswerking, publicatie).

  -       Ontwikkeling van het communicatieplan (in samenwerking met de artistiek directeur)

  -       Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs, de culturele sector, de overheid, de particuliere sector, enz. (in samenwerking met de artistiek directeur)

  -       Ontwikkeling van het eigen financieringsbeleid voor activiteiten (subsidies, sponsoring, eigen inkomsten, enz.)

  -       Voorbereiding van bestuursvergaderingen en uitvoering van besluiten

  -       Naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke kaders

   

  OPLEIDINGSNIVEAU

  Universitaire Master

   

  WERKERVARING

  Ten minste 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie (administratief, budgettair, financieel, boekhoudkundig en HR-beheer binnen een structuur van ten minste 10 voltijdse medewerkers). Eerdere ervaring in een publieke culturele instelling is een voordeel.

   

  KWALIFICATIES

  -       Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels

  -       Je hebt een goede kennis van de culturele sector

  -       Je hebt een goede kennis van de Belgische publieke sector

  -       Je hebt een sterke interesse in de stad, architectuur en landschap

  -       Je wilt evolueren binnen een veranderende instelling en deel uitmaken van de uitvoering van de verhuis van activiteiten van CIVA naar KANAL - Centre Pompidou

  -       Je bent vertrouwd met Microsoft Office en programma's voor boekhoudkundig beheer (Winbooks)

  -       Je bent vertrouwd met communicatie en culturele marketing

  -       Je bent in staat strategieën te identificeren (financieel, cultureel, logistiek, management, enz.) en deze om te zetten in operationele acties.

  -       Je bent empathisch en kan je team enthousiasmeren voor een project en de te bereiken doelstellingen.

  -       Je ontwikkelt een betrokken en verantwoordelijk team.

  -       Je bent dynamisch, autonoom, efficiënt, georganiseerd, veelzijdig en stressbestendig.

   

  REGIME

  Voltijds

   

  CONDITIES

  -       Contract van onbepaalde duur onderhevig aan een evaluatie na vijf jaar

  -       Salaris overeenkomstig de verantwoordelijkheden

  -       Extra-legale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, dekking van reiskosten, dekking van kosten voor telewerken)

   

  AANVANG VAN HET CONTRACT

  Begin 2023

   

  SOLICITATIEPROCEDURE

  Vereiste documenten

  Gedetailleerd CV (max. 3 pagina's) en sollicitatiebrief (max. 3 pagina's), in twee afzonderlijke documenten die als bijlage worden verstuurd in .pdf-formaat.

   

  Stuur je sollicitatie per e-mail naar

  Rabab Khairy, voorzitter van de raad van bestuur

  r.khairy@civa.brussels

   

  Contactpersoon voor vragen over de functie

  Benjamin Erarts, secretaris-generaal

  b.erarts@civa.brussels

   

  Deadline voor applicatie

  4/12/2022

  De selectiejury bestaat uit leden van CIVA, KANAL - Centre Pompidou en een of meer externe deskundigen. De jury ontmoet de geselecteerde kandidaten in de tweede week van december 2022.

 • Bibliothecaris

  BESCHRIJVING

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL-Centre Pompidou, waar het tegen 2024 haar intrek in zal nemen.

  CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een permanente expo voor kinderen, ruimte voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief en een omvangrijke bibliotheek (bijna 50.000 oude en recente werken) ter beschikking van het publiek.

  Via deze vacature gaan we op zoek naar een kandidaat-bibliothecaris. De aanwerving van de nieuwe bibliothecaris zou begin 2023 plaatsvinden.

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55
  1050 Brussel

   

  FUNCTIE

  Functiebenaming
  Bibliothecaris (geco-contract)

  Omschrijving

  Onder het toezicht van het hoofd van de collecties en het hoofd van de bibliotheek is de bibliothecaris belast met de routinetaken van documentaire verwerking van de collecties (boeken, tijdschriften, documentatie) en het onthaal, het verder helpen en het verlenen van advies aan bezoekers bij hun onderzoek. Het gaat om een contactfunctie, waarbij een zekere aanleg voor sociale contacten en service onmisbaar is.

  De bibliothecaris krijgt de volgende taken toevertrouwd:

  Documentaire verwerking van de collecties:

  • Toezicht op het aankoopbeleid inzake architectuur
  • Vinden en opvolgen van nieuwe aanwinsten (aankopen, schenkingen)
  • Boeken catalogiseren, indexeren, klasseren en toerusten
  • Toezicht op en opvolging van de plannen voor het klasseren en indexeren van de gesuperviseerde afdelingen
  • Toezicht, samenstelling, verwerking en beschrijving van documentaire dossiers
  • Verpakking van oude en kwetsbare documenten om ze optimaal te kunnen conserveren.

  Dienstverlening aan het publiek:

  • Onthaal aan de telefoon en via e-mail
  • Onthaal van individuele bezoekers en groepen
  • Beheer van de inschrijvingen
  • Hulp bij het onderzoek
  • Beantwoorden van externe vragen (scans)
  • In orde houden van de ruimten

   

  PROFIEL

  Diploma
  Bachelor (maximum) bibliothecaris-documentalist, gelijkwaardige opleiding of ervaring

  Ervaring
  Een werkervaring in een bibliotheek is een troef.

  Vereiste bekwaamheden

  • Als werkzoekende ingeschreven bij FOREM (verplicht)
  • Hoogstens een bacherlordiploma (kandidaten met een masterdiploma komen helaas niet in aanmerking)
  • Woonachtig te Wallonië (verplicht)
  • Uitstekende kennis van Nederlands of Frans, goede kennis van de andere
  • Goede kennis Engels
  • Beheersing van de Microsoft Office Suite
  • Prima kennis van een of meer professionele tools voor catalogisering
  • Kennis en bewezen ervaring met professionele tools en normen voor de beschrijving van boeken (catalogisering, indexering, classificatie)
  • Stipt, nauwkeurig en autonoom kunnen werken
  • Belangstelling voor architectuur – kennis van de Brusselse en Belgische context op dat vlak is een troef

   

  VOORWAARDEN

  Stelsel
  Voltijds
  De bibliothecaris zal zich moeten verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Aanvang contract
  Begin 2023

   

  MODALITEITEN KANDIDATUUR

  Vereiste documenten
  CV, korte sollicitatiebrief, bewijs van inschrijving als werkzoekende bij FOREM, kopie van het hoogst behaalde diploma (vier afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

  De kandidaturen worden behandeld met de grootste discretie.

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan
  b.erarts@civa.brussels

  Contactpersoon
  Benjamin Erarts

  Deadline
  18 december 2022