Jobs

 • Zelfstandige gids/animator-animatrice

  Beschrijving

  CIVA is een centrum waar tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen plaatsvinden voor het brede publiek en al wie geboeid is door moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA maakt zich momenteel klaar om aan te sluiten bij de cultuurpool KANAL-Centre Pompidou. 

  Met deze oproep tot kandidaatstelling wil CIVA het team van zelfstandige gidsen versterken dat er instaat voor activiteiten die er in het kader van de dienst pedagogie en bemiddeling worden georganiseerd (rondleidingen in de “Kinderstad”, activiteiten in de Boghossian Stichting en het Design Museum Brussels, stages tijdens de schoolvakanties, enz.).

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55
  1050 Brussel

  FUNCTIE

  Omschrijving 

  Je begeleidt groepen kinderen (6-12) en jongeren (12-18) bij rondleidingen en activiteiten in het kader van het educatieve programma ontwikkeld door de dienst pedagogie en bemiddeling van CIVA. Die bezoeken en activiteiten vinden plaats in de instelling zelf (‘Kinderstad’, tijdelijke tentoonstellingen, creatieve activiteiten), in de Boghossian Stichting, het Design Museum Brussels of het Van Buuren Museum. 

  De dienst pedagogie van CIVA zorgt voor het administratieve en organisatorische beheer van die bezoeken en activiteiten

  PROFIEL

  Diploma

  Master (geschiedenis, kunstgeschiedenis, (interieur)architectuur, kunst), Bachelor, opleiding tot gids of gelijkwaardige ervaring

  Ervaring

  Ervaring opgedaan als gids of animator/animatrice in een culturele instelling is vereist. 

  Vereiste bekwaamheden

  • Je drukt je perfect uit in het Nederlands
  • Je weet je publiek te boeien en kan je boodschap aanpassen aan het begripsvermogen van de toehoorders
  • Je verwerkt vlot de mee te delen inhoud
  • Je bent geboeid door cultuur, architectuur en geschiedenis
  • Je bent flexibel
  • Je werkt graag met kinderen, jongeren en schoolgroepen
  • Je hebt een statuut dat je toelaat zelfstandig te werken (statuut van zelfstandige, zelfstandige in bijberoep, ondernemer in loondienst)

  VOORWAARDEN

  Stelsel

  Andere

  Specifieke contracten met zelfstandigenstatuut, geen vaste prestaties.

  MODALITEITEN KANDIDATUUR

  Vereiste documenten 

  CV 

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  Jeremy Uhr: j.uhr@civa.brussels

  Contactpersonen

  Jeremy Uhr: j.uhr@civa.brussels
  Gratienne Dubois: g.dubois@civa.brussels
  Wouter Krokaert: w.krokaert@civa.brussels

   

 • Hoofd pedagogie en publiekswerking

  CIVA – Internationaal Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap

  Activiteitensector

  Culturele sector

  Beschrijving

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, voorlichting, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, landschappen en stedelijke ecosystemen.

  CIVA streeft naar een herwaardering van de architectuur, de stedenbouwkunde, het erfgoed, het landschap, het stedelijke ecosysteem en de cultuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn activiteiten zijn gericht op voorlichting, documentatie, informatie en nadenken over het Brusselse grondgebied en de transformatie ervan in een mondiale context.

  CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een vaste ruimte bestemd voor kinderen, vertrekken geschikt voor debatten en de diversiteit van opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief (plannen, schetsen, maquettes, meubelen, enz.) en een omvangrijke bibliotheek van zo’n 50.000 boeken en tijdschriften ter beschikking van het publiek.

  CIVA organiseert zijn activiteiten in Elsene en in de cultuurpool Kanal, waar het tegen 2025 zijn intrek in zal nemen.

  De pedagogische en publiekswerkingsactiviteiten van CIVA worden op touw gezet door een multidisciplinair team van interne en externe medewerk(st)ers (kunsthistorici, architecten, kunstenaars en kunstenaressen, animators en animatrices, enz.). Ze zijn vooral gericht op kinderen van 3 tot 18 jaar (scholen en gezinnen) en het verenigingsleven.

  Tegenwoordig omvatten ze:

  • begeleide bezoeken aan de vaste tentoonstelling ˮKinderstadˮ;
  • animaties in CIVA en in partnerinstellingen (Design Museum Brussels, Boghossianstichting, Van Buuren Museum);
  • geleide wandelingen;
  • vakantiestages;
  • workshops in het kader van PECA in scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • intergenerationele creatieve workshops.

  In totaal worden 7.500 kinderen ontvangen door de pedagogische dienst van CIVA.

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55

  1050 Brussel

  FUNCTIE

  Functiebenaming

  Hoofd pedagogie en publiekswerking

  Omschrijving

  In samenwerking met het CIVA-team en onder toezicht van de Secretaris-Generaal en de Artistiek Directeur leidt de Hoofd pedagogie en publiekswerking de dienst en zijn activiteiten op autonome wijze. Hij of zij zet proactief een programma van pedagogische en publiekswerkingsactiviteiten op touw, zorgt voor de zichtbaarheid ervan en het bezoek eraan, en creëert partnerships met openbare instellingen, scholen en verenigingen.

  Het hoofd pedagogie en publiekswerking voert de volgende taken uit (niet-limitatieve lijst):

  -        Beheer van de dienst (drie interne medewerksters, een twintigtal onafhankelijke medewerk(st)ers).

  -        Opstellen en uitvoeren van het programma van pedagogische activiteiten en culturele publiekswerkingsacties, afgestemd op het doelpubliek (scholen, gezinnen, verenigingen).

  -        Operationele leiding over het programma, contacten met de dienstverleners.

  -        Uitwerken van specifieke activiteiten in het kader van de Brusselse culturele agenda (Open Monumentendagen, Archiweek, BANAD, Museum Night Fever, enz.).

  -        Ontwerp en opvolging van de productie van pedagogische en publiekswerkingsinstrumenten.

  -        Ontwerp en opvolging van de productie van bezoekersgidsen (tijdelijke tentoonstellingen, “Kinderstadˮ).

  -        Voorbereiding van de verhuizing naar cultuurpool Kanal tegen 2025.

  -        Opzetten en opvolgen van partnerships.

  -        Opvolgen van subsidieaanvragen.

  -        Budgettaire opvolging.

  -        Interne en externe rapportering.

  PROFIEL

  Diploma

  Master (architectuur, erfgoed, kunstgeschiedenis, bemiddeling, cultureel management) of gelijkwaardige beroepservaring.

  Ervaring

  Minimaal 3 jaar ervaring in de pedagogische en/of publiekswerkingsdienst van een culturele of sociaal-culturele instelling die openstaat voor het grote publiek, of in het beheer van projecten met een culturele doelstelling. Ervaring met het leiden van pedagogische activiteiten is een pluspunt.

  Vereiste bekwaamheden

  -        Uitstekende kennis van een van de twee landstalen en een goede kennis van de andere. Goede basiskennis Engels.

  -        Uitstekende kennis van de culturele sector en het verenigingsleven in Brussel.

  -        Graag en goed kunnen omgaan met groepen kinderen.

  -        Beheersing van de Microsoft Office Suite.

  -        Dynamisch, initiatiefrijk, doeltreffend en veelzijdig.

  -        Belangstelling voor erfgoed en architectuur.

  VOORWAARDEN

  Stelsel

  Voltijds voor bepaalde tijd

  Het hoofd pedagogie en publiekswerking zal zich moeten verplaatsen in Brussel en zal soms ‘s avonds en in het weekend moeten werken.

  Aanvang contract

  Juli 2024

  MODALITEITEN KANDIDATUUR

  Vereiste documenten

  CV en sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

  Kandidatuur toezenden per e-mail aan

  j.uhr@civa.brussels

  Contactpersoon

  Jeremy Uhr

  Deadline

  25 juni 2024

 • Productie Verantwoordelijke

  CIVA - Brussels Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap

  CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door architectuur, stedenbouwkunde, erfgoed, landschappen en stedelijke ecosystemen.

  CIVA organiseert tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een vaste ruimte voor kinderen, plaats voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en stages. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief (plannen, schetsen, maquettes, meubelen, enz.) en een omvangrijke bibliotheek van zo’n 50.000 boeken en tijdschriften ter beschikking van het publiek.

  CIVA organiseert zijn activiteiten in Elsene en in de cultuurpool Kanal, waar het tegen 2025 zijn intrek in zal nemen.

  CIVA zoekt een Productie Verantwoordelijke. De indiensttreding is voorzien voor de zomer van 2024.

  Hoofdkantoor

  Kluisstraat 55

  1050 Brussel

  FUNCTIE

  Functiebenaming

  Productie Verantwoordelijke

  Omschrijving

  Onder toezicht van de Artistiek Directeur is het Hoofd productie belast met de productie van tentoonstellingsprojecten opgezet door de artistiek directeur en de curatoren van CIVA.

  Zijn/haar takenpakket omvat:

  • Het managen van de afdeling en intern en extern medewerkers;
  • Beheer van het tentoonstellingsbudget;
  • Supervisie over de uitvoering van de scenografie;
  • Supervisie en planning van opbouw en afbraak van de tentoonstelling;
  • Definitie van protocollen en beheer van bruikleenaanvragen;
  • Beheer van auteursrecht, tentoonstellings- en reproductierechten;
  • Contacten met de curatoren;
  • Begeleiding van de artiesten- en sprekersontvangst;
  • Organisatie van het transport;
  • Verzekeringen en schadebeheer;
  • Toezicht op conditierapporten (in samenwerking met de archiefdienst);
  • Planning en supervisie van de productie (meubilair, scenografie, grafische vormgeving, audiovisuele middelen, enz;);
  • Bestellingen, contacten met leveranciers;
  • Controle van de presentatieomstandigheden van de tentoonstellingsstukken (inclusief beveiliging) en training van de receptiedienst;
  • Voorraadbeheer (meubilair, scenografische apparatuur, audiovisueel materiaal);
  • Rapportage.

  PROFIEL

  Opleiding

  Master (architectuur, interieurarchitectuur, decorontwerp, cultuurmanagement, kunstgeschiedenis), of gelijkwaardige beroepservaring.

  Ervaring

  Minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie.

  Vaardigheden

  -        Uitstekende kennis van een van beide landstalen (Nederlands of Frans) en een goede kennis van de andere;

  -        Goede kennis van het Engels;

  -        Beheersing van de Microsoft Office Suite;

  -        Dynamisch, zin voor initiatief, efficiënt, multi-inzetbaar en stressbestendig;

  -        Kennis van de tentoonstellingstechnieken en conservatienormen;

  -        Goede kennis van auteursrechtwetgeving;

  -        Goede kennis van de Belgische museumsector;

  -        Belangstelling voor architectuur en erfgoed.

  VOORWAARDEN

  Stelsel

  Voltijds (38u/week).

  De Productie Verantwoordelijke zal zich moeten verplaatsen in Brussel en zal soms ‘s avonds en in het weekend moeten werken.

  Aanvang contract

  Zomer 2024

  MODALITEITEN KANDIDATUUR

  Vereiste documenten

  CV en korte sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail)

  Kandidatuur per e-mail doorsturen aan

  Jeremy Uhr

  j.uhr@civa.brussels

  Contactpersoon

  Stéphanie De Blieck

  s.deblieck@civa.brussels

  Deadline

  1 juli 2024