Forum: De Stadsdialoog

Wie maakt de stad? Waarom gaat het zo traag? Waar voeren we het gesprek over de ruimte? Voor wie is de stad verantwoordelijk? Welke dialoog is er nodig? 

Vorig jaar namen enkele Brusselse architecten en stedenbouwkundige het woord in een open brief Anders Stad Maken verschenen in Le Soir. Een twintigtal stadsactoren beantwoorden deze brief. En nu trekken we het debat open. 

Steeds meer lijken we in een impasse verzeild over hoe we aan onze stad bouwen. Wie welke keuzes mag maken en hoe burgers inspraak krijgen wordt steeds complexer. Spanningen nemen toe en de stemmen van actiegroepen, wijkbewoners, besturen en bouwheren polariseren.  En dat leidt niet vanzelf tot goede ruimtelijke oplossingen. We starten met een open forum over DE STADSDIALOOG. Wie, waar en hoe voeren we de dialoog, op een plek waar iedereen zich kan laten horen en gehoord voelt, om een nieuwe dynamiek op gang te trekken. Later gaan we met andere thema’s aan de slag, die we samen met jullie bepalen, met zicht op de gewestelijke verkiezingen in 2024. 

Datum
dinsdag, 22 november, 2022
Openingsuren
18:00
Adres
BRASS - cultureel centrum Vorst
Van Volxemlaan 364
1190 Brussel