Nocturne Superstudio Migrazioni (gratis)

<br>

Het oeuvre van Superstudio, op het kruispunt van architectuur, design, kunst en antropologie, is nog steeds razend actueel. Aanvankelijk  was Superstudio’s architectuur 'super' en fundamenteel realistisch, en maakte ze op een ironische en kritische manier gebruik van heersende consumptie- en productiemechanismen. Later evolueerde die architectuur in de richting van 'de dingen, het lichaam en de aarde' en liet ze uiteindelijk alle materialiteit achter zich. Wat overbleef was een louter symbolische dimensie en eenwording met het leven. 

Datum
donderdag, 22 april, 2021
Type bezoek
nocturne
Openingsuren
18:00 - 21:00
Plaats
CIVA
Tickets