Organic Matters

Een gedachtenwisseling tussen Ananda Kohlbrenner, die in haar onderzoek een terugblik voorstelt op de geschiedenis van Brusselse uitwerpselen en Simon De Muynck die uitwijdt over zijn onderzoeks- en actieproject Phosphore, gericht op de toekomst. Samen met Chloé Deligne buigen ze zich over de vraag hoe de behandeling van organisch materiaal de relaties vorm geeft tussen mensen onderling, en tussen mensen en hun omgeving.

Datum
woensdag, 25 april, 2018
Openingsuren
19:00 > 21:00
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Tickets

deelname is gratis / schrijf je in via het inschrijvingsformulier

Er was een tijd, niet eens zo erg lang geleden, waarin Brussel een groot deel van haar organisch restmateriaal verzamelde in de Ferme des Boues om het vervolgens per boot te vervoeren en te verkopen als meststof aan landbouwers uit de rand. Vooral de uitwerpselen van de bewoners waren gegeerd en werden gebruikt als stedelijk mest. In het midden van de 19de eeuw werd dit systeem mondjesmaat opgegeven om hygiëneredenen. De overheid gaf de voorkeur aan de ontwikkeling van een riolennetwerk. De Zenne werd het eindstation van dit netwerk, waardoor ze sterk vervuild raakte en de hulpbronnen niet langer opnieuw hun weg naar de grond vonden.

Anno 2018 wordt het meeste Brussels organisch afval verbrand. Groenafval wordt in het industrieel compostcentrum in Vorst verwerkt. Op ecologisch gebied is er nog heel wat ruimte voor verbetering voor dit complex systeem. En niet alleen daar. Het onderzoeks- en actieproject Phosphore wil dit complexe systeem herorganiseren met de betrokken actoren, van regionale politieke kabinetten tot verenigingen, administraties en universiteiten.

18:45 welkom
19:00-19:15 introductie
19:15-19:45 Ananda Kohlbrenner (ULB)
19:45-20:15 Simon De Muynck (Centre d’écologie urbaine vzw)
20:15-20:45 debat met Chloé Deligne (ULB)
20:45 vragen & drinks

Deze lezing maakt deel uit van een cyclus. Bevinden we ons momenteel volop in de ecosystemische stroming van Paul Duvigneaud? Een tijdsgeest waarin de ontwikkeling van het Brusselse landschap eerder volgens een ecologische dan een religieuze, politieke of economische logica zal evolueren? CIVA wil, gevoed door de rijke erfenis van het Centre Paul Duvigneaud, eer betuigen aan de man en zijn werk. Tegelijk ligt de focus op de kanaalzone waar CIVA binnenkort, ter hoogte van de Citroëngarage, een nieuwe thuis krijgt.