René Pechère, internationale gids in het labyrint van de tuin- en landschapsarchitectuur

De vijftigste verjaardag van de inhuldiging op 13 oktober 1968 van het labyrint in de tuinen van het Museum van Buuren in Brussel en de restauratie ervan dit jaar zijn de gedroomde aanleiding voor de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) en de partnerverenigingen en -instellingen om u uit te nodigen op het colloquium dat plaats vindt op vrijdag 19 oktober bij CIVA. Ontvangst vanaf 9u30, de lezingen in het Nederlands en Frans beginnen om stipt 10u. Binnen- en buitenlandse sprekers zullen René Pechère als private tuinontwerper, directeur van projecten in de publieke sector in Brussel, raadgever in de restauratie van historische tuinen, als auteur van boeken en als medeoprichter en inspirator van internationale verenigingen toelichten.

 

Datum
vrijdag, 19 oktober, 2018
Openingsuren
9:30 - 15:30
Taal/Talen
FR / NL
Plaats
CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel
Tickets
Inscrijving 30€ - Studenten 12€. Verplichte inschrijving tot 15 oktober 2018 via inscription-inschrijving@abajp-bvtl.be. Overschrijving op het rekeningnummer BE65 0010 8965 9196 van de BVTL met vermelding ‘Colloquium René Pechère’ + voornaam en naam van de deelnemer(s)’
Het colloquium vindt plaats naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de aanleg van het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren. Het labyrint is aangelegd in 1968 naar een ontwerp van de tuin- en landschapsarchitect René Pechère (1908-2002). De restauratie van het labyrint wordt nog dit jaar afgewerkt. Het colloquium situeert René Pechère als ontwerper van privétuinen en projecten in de publieke sector in Brussel, als adviseur in de restauratie van historische tuinen, als boekauteur en als oprichter en bezieler van internationale verenigingen.
 
In verschillende lezingen belichten sprekers de bijdragen van René Pechère als ontwerper van o.a. het labyrint in de tuin van het Museum van Buuren (en de restauratie in 2018), de aanleg van de Kunstberg en de tuin bij het Rijksadministratief Centrum (beiden in de jaren 50), de Wereldtentoonstelling van Brussel (1958), zijn bijdrage aan de reconstructie van de paleistuinen van Het Loo in Apeldoorn (Nederland), zijn realisaties als ontwerper en adviseur bij tuinen in Wallonië en Vlaanderen, evenals zijn publicaties en zijn persoon als oprichter en bezieler van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Historische Tuinen (vandaag ICOMOS-IFLA IWC voor Culturele Landschappen). 
 
Volgende sprekers hebben reeds toegezegd : Carmen Añon Feliu (erevoorzitter van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen), Annie van Marcke de Lummen (medewerkster van René Pechère en erelid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen), Ann Voets (kunsthistorica en landschapsarchitecte BVTL, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van Brussel), Anne-Marie Sauvat (landschapsarchitecte BVTL en restaurateur van het labyrint, bijdragend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen), Jacques Boulanger-Français (landschapsarchitect BVTL en voormalig medewerker van René Pechère voor de Expo 58), dr. Heimerick M.J. Tromp (historicus, voormalig conservator van het Museum Paleis Het Loo), Paul Deroose (landschapsarchitect BVTL en raadgevend lid van het ICOMOS-IFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen).
 
Het colloquium wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (BVTL) en het Museum van Buuren, met medewerking van CIVA, Departement Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem, de vzw Tuinkunst en Ruimtelijk Groen (Onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Claire van België), de vzw Comité Pechère (voorheen het Brussels Regionaal Documentatiecentrum voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, voormalig beheerder van de Bibliotheek René Pechère), het ICOMOSIFLA Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Culturele Landschappen.