Online debat: Migration(s) w/ Gian Piero Frassinelli, Sara Prestianni & Aurélien Vernant

Superstudio, Laminato plastico serigrafato, Abet Print, 1969, Migrazione o Il volo. Black felt-tip pen on photographic print, light blue cardboard. Centre Pompidou, Mnam-CCI<br>
Superstudio, Laminato plastico serigrafato, Abet Print, 1969, Migrazione o Il volo. Black felt-tip pen on photographic print, light blue cardboard. Centre Pompidou, Mnam-CCI

Voor Superstudio draait architectuur over de voortdurende migratie van ideeën, mensen en objecten. Daarom focussen we in dit debat op de migrazioni in Superstudio Migrazioni.

Datum
donderdag, 6 mei, 2021
Openingsuren
19:00 - 20:30
Taal/Talen
FR
Tickets

Gratis talk. Reservatie noch Facebook-account vereist. Om de talk te volgen: bezoek onze Facebookpagina op 6 mei om 19:00 of klik direct op deze link: http://www.facebook.com/civabrussels/live

L'essere umano, o umanoide che sia: i nostri antenati bianchi o neri che fossero hanno sempre camminato, si sono spostati, hanno migrato da sempre e lo faranno fino a che saremo sulla Terra — De mens, of humanoïde: onze zwarte of blanke voorouders hebben altijd gewandeld, bewogen, gemigreerd en zullen dat blijven doen zolang wij op aarde zijn.

 

In de onuitgegeven tekst Orme (Sporen), geschreven in functie van de CIVA-tentoonstelling, maakt Gian Piero Frassinelli een cultureel-antropologische balans op van de overdracht en vernieuwing van ideeën doorheen de geschiedenis. Hij noemt het uitwissen van culturen de meest barbaarse daad denkbaar en houdt een warm pleidooi voor een mensheid die resoluut kiest voor migratie. Samen met Frassinelli lezen we passages uit Orme. We grijpen de tekst aan om het debat te voeren over ideeën en over het geheugen, bij de mens en elders. Gisteren, vandaag en morgen.           

Sara Prestianni is experte migratiebeleid en fotografe. Ze heeft twintig jaar ervaring op het terrein (Libië, Lampedusa, Calais, Mali, Soedan, …) en vatte in talloze bijdragen, in woord en beeld, op een treffende manier de tegenstelling tussen menselijke waardigheid en uitsluiting. Ze gaat dieper in op wat migratie en identiteit betekenen in een hedendaagse, geopolitieke en culturele context.

Aurélien Vernant staat als kunst- en architectuurhistoricus aan het hoofd van Architecture de Collection. Hij zal het hebben over het raakvlak van antropologie en architectuur, met een specifieke focus op de periode vanaf het interbellum tot aan de radicale beweging uit de jaren 60 en 70, waar Superstudio een van de boegbeelden van was.

Gian Piero Frassinelli, Sara Prestianni en Aurélien Vernant worden vergezeld door Emmanuelle Chiappone-Piriou, curatrice van de tentoonstelling.